ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ม้วน
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณครับ
รูปภาพ
: