ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบิร์ท
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
One way JsuS
รูปภาพ
: