ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทราย
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราชื่อทรายนะ
รูปภาพ
: