ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หญิง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ที่เชียงรายหนาวจัง
รูปภาพ
: