ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้น
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราจะเข้มแข็งในทางของพระองค์และรับใช้พระองค์
รูปภาพ
: