ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เนส
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
fan club potato real lives
รูปภาพ
: