ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lee
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ลูกกระหายพระองค์ จิตใจลูกต้องการอยากจะพบพระองค์
รูปภาพ
: