ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กันต์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณที่ได้เข้าร่วม
รูปภาพ
: