ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
new
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
my name is new
รูปภาพ
: