ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ นัทพร นามสกุล วิชา
รูปภาพ
: