ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
sun
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
เชื่อและวางใจ
รูปภาพ
: