ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
may
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
God is love.
รูปภาพ
: