ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โม๋ง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีในบ้านของพระเจ้านะครับ
รูปภาพ
: