ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาย
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ความรัก ความเชื่อ ความหวัง
รูปภาพ
: