ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฝน
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยังไม่มีรปภาพนะ
รูปภาพ
: