ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Brownie
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
God is good
รูปภาพ
: