ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แหม่ม
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเป็นความรัก
รูปภาพ
: