ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ผมเป็นประธานอนุชนที่คริสตจักรร่มพระพรกาฬสินธุ์
รูปภาพ
: