ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยิก
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กระบี่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ไปประชุมที่ คจ.แบ๊บติสกระบี่
รูปภาพ
: