ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bob
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ พี่น้องในพระเจ้า
รูปภาพ
: