ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โต๋
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
คนน่ารักในพระคริสต์
รูปภาพ
: