ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
cake
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
รูปภาพ
: