ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อัน
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
จงวางใจในพระเจ้า...!
รูปภาพ
: