ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: