ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jhaoh
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Everythings are possible ^^
รูปภาพ
: