ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nu
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ความรักที่แท้จริงคือความรักจากพระเยซู
รูปภาพ
: