ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชาย
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
ผมอยู่บนดอยต้องการเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้ความรักและความเชื่อครับ
รูปภาพ
: