ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋ใหม่
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซุคริสต์ทุกคนชื่อใหม่ค่ะ
รูปภาพ
: