ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บิ๋ม
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: