ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฝ้าย
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Welcome into MyWorld
รูปภาพ
: