ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีครับทุกคน
รูปภาพ
: