ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์จัง
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักคร๊
รูปภาพ
: