ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋า
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เด็กบ้านไร่
รูปภาพ
: