ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตั๊กกี้
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
tuckkatan like to listen christian song
รูปภาพ
: