ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กานต์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนๆทุกคน
รูปภาพ
: