ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พิมพ์
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าค่ะ
รูปภาพ
: