ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ja
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
god bless you
รูปภาพ
: