ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ความรักของพระเจ้านั้นอดทนนาน
รูปภาพ
: