ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แบม
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
112515112529
รูปภาพ
: