ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊ก
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
อยากฟังเพลงคะ
รูปภาพ
: