ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พลอย
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้า ที่ให้เราเจอกัน
รูปภาพ
: