ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปรางค์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
'For to me, to live is Christ and to die is gain'
รูปภาพ
: