ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แจ็ค
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดจิต สุดกำลังความคิด
รูปภาพ
: