ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แคะ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
hello goodmorning
รูปภาพ
: