ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพระพร บุตรของพระเจ้าทุกคนนะคะ
รูปภาพ
: