ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กล้วย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มุกดาหาร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักพี่-น้อง ชาวคริสเตียน
รูปภาพ
: