ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๊ะ
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
คนรักพระเจ้า
รูปภาพ
: