ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นาย
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
nais_xyooj@hotmail.co.th
รูปภาพ
: