ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
576 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักเพื่อนคริสตเตียนครับ
รูปภาพ
: