ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๋อย
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
tokio palee
รูปภาพ
: